Home | About Us | Help | Contact
  Home » Science & Technology » Export » Export Value
By Category
Grouped by Industry (5) Grouped by Region (6)
Displaying 1 to 11 (of 11 reports) Result Pages:  1 
1. Export
[Category] : Science & Technology » Export » Export Value » Grouped by Industry [Region] : National
[Collected Time] : 12/2008[Source] : China Statistical Yearbook on High Technology Industry 2008
[Statistics Keys] : Manufacture of Medicines/Manufacture of Chemical Medicine/Manufacture of Finished Traditional Chinese Herbal Medicine/Manufacture of Biological and Biochemical Chemical Products/Manufacture of Aircrafts and Spacecrafts/Manufacture and Repairing of Airplanes/Manufacture of Spacecrafts/Manufacture of Electronic Equipment and Communication Equipment/Manufacture of Communication Equipment/Manufacture of Communication Transmitting Equipment/Manufacture of Communication Exchanging Equipment/Manufacture of Communication Terminal Equipment/Manufacture of Radar and Its Fittings/Manufacture of Broadcasting and TV Equipment/Manufacture of Electronic Appliances/Manufacture of Electronic Vacuum Appliances/Manufacture of Semiconductor Discreting Appliances/Manufacture of Integrate Circuit/Manufacture of Electronic Components/Manufacture of Domestic TV Set and Radio Receiver/Manufacture of Other Electronic Equipment/Manufacture of Computers and Office Equipments/Manufacture of Entired Computer/Manufacture of Computer Peripheral Equipment/Manufacture of Office Equipment/Manufacture of Medical Equipments and Measuring Instrument/Manufacture of Medical Equipment and Appliances/Manufacture of Measuring Instrument
2. Export of Large-sized Enterprises
[Category] : Science & Technology » Export » Export Value » Grouped by Industry [Region] : National
[Collected Time] : 12/2008[Source] : China Statistical Yearbook on High Technology Industry 2008
[Statistics Keys] : Manufacture of Medicines/Manufacture of Chemical Medicine/Manufacture of Finished Traditional Chinese Herbal Medicine/Manufacture of Biological and Biochemical Chemical Products/Manufacture of Aircrafts and Spacecrafts/Manufacture and Repairing of Airplanes/Manufacture of Spacecrafts/Manufacture of Electronic Equipment and Communication Equipment/Manufacture of Communication Equipment/Manufacture of Communication Transmitting Equipment/Manufacture of Communication Exchanging Equipment/Manufacture of Communication Terminal Equipment/Manufacture of Radar and Its Fittings/Manufacture of Broadcasting and TV Equipment/Manufacture of Electronic Appliances/Manufacture of Electronic Vacuum Appliances/Manufacture of Semiconductor Discreting Appliances/Manufacture of Integrate Circuit/Manufacture of Electronic Components/Manufacture of Domestic TV Set and Radio Receiver/Manufacture of Other Electronic Equipment/Manufacture of Computers and Office Equipments/Manufacture of Entired Computer/Manufacture of Computer Peripheral Equipment/Manufacture of Office Equipment/Manufacture of Medical Equipments and Measuring Instrument/Manufacture of Medical Equipment and Appliances/Manufacture of Measuring Instrument
3. Export of Medium-sized Enterprises
[Category] : Science & Technology » Export » Export Value » Grouped by Industry [Region] : National
[Collected Time] : 12/2008[Source] : China Statistical Yearbook on High Technology Industry 2008
[Statistics Keys] : Manufacture of Medicines/Manufacture of Chemical Medicine/Manufacture of Finished Traditional Chinese Herbal Medicine/Manufacture of Biological and Biochemical Chemical Products/Manufacture of Aircrafts and Spacecrafts/Manufacture and Repairing of Airplanes/Manufacture of Spacecrafts/Manufacture of Electronic Equipment and Communication Equipment/Manufacture of Communication Equipment/Manufacture of Communication Transmitting Equipment/Manufacture of Communication Exchanging Equipment/Manufacture of Communication Terminal Equipment/Manufacture of Radar and Its Fittings/Manufacture of Broadcasting and TV Equipment/Manufacture of Electronic Appliances/Manufacture of Electronic Vacuum Appliances/Manufacture of Semiconductor Discreting Appliances/Manufacture of Integrate Circuit/Manufacture of Electronic Components/Manufacture of Domestic TV Set and Radio Receiver/Manufacture of Other Electronic Equipment/Manufacture of Computers and Office Equipments/Manufacture of Entired Computer/Manufacture of Computer Peripheral Equipment/Manufacture of Office Equipment/Manufacture of Medical Equipments and Measuring Instrument/Manufacture of Medical Equipment and Appliances/Manufacture of Measuring Instrument
4. Export of State-owned and State-controlled Enterprises
[Category] : Science & Technology » Export » Export Value » Grouped by Industry [Region] : National
[Collected Time] : 12/2008[Source] : China Statistical Yearbook on High Technology Industry 2008
[Statistics Keys] : Manufacture of Medicines/Manufacture of Chemical Medicine/Manufacture of Finished Traditional Chinese Herbal Medicine/Manufacture of Biological and Biochemical Chemical Products/Manufacture of Aircrafts and Spacecrafts/Manufacture and Repairing of Airplanes/Manufacture of Spacecrafts/Manufacture of Electronic Equipment and Communication Equipment/Manufacture of Communication Equipment/Manufacture of Communication Transmitting Equipment/Manufacture of Communication Exchanging Equipment/Manufacture of Communication Terminal Equipment/Manufacture of Radar and Its Fittings/Manufacture of Broadcasting and TV Equipment/Manufacture of Electronic Appliances/Manufacture of Electronic Vacuum Appliances/Manufacture of Semiconductor Discreting Appliances/Manufacture of Integrate Circuit/Manufacture of Electronic Components/Manufacture of Domestic TV Set and Radio Receiver/Manufacture of Other Electronic Equipment/Manufacture of Computers and Office Equipments/Manufacture of Entired Computer/Manufacture of Computer Peripheral Equipment/Manufacture of Office Equipment/Manufacture of Medical Equipments and Measuring Instrument/Manufacture of Medical Equipment and Appliances/Manufacture of Measuring Instrument
5. Export of Joint Ventures
[Category] : Science & Technology » Export » Export Value » Grouped by Industry [Region] : National
[Collected Time] : 12/2008[Source] : China Statistical Yearbook on High Technology Industry 2008
[Statistics Keys] : Manufacture of Medicines/Manufacture of Chemical Medicine/Manufacture of Finished Traditional Chinese Herbal Medicine/Manufacture of Biological and Biochemical Chemical Products/Manufacture of Aircrafts and Spacecrafts/Manufacture and Repairing of Airplanes/Manufacture of Spacecrafts/Manufacture of Electronic Equipment and Communication Equipment/Manufacture of Communication Equipment/Manufacture of Communication Transmitting Equipment/Manufacture of Communication Exchanging Equipment/Manufacture of Communication Terminal Equipment/Manufacture of Radar and Its Fittings/Manufacture of Broadcasting and TV Equipment/Manufacture of Electronic Appliances/Manufacture of Electronic Vacuum Appliances/Manufacture of Semiconductor Discreting Appliances/Manufacture of Integrate Circuit/Manufacture of Electronic Components/Manufacture of Domestic TV Set and Radio Receiver/Manufacture of Other Electronic Equipment/Manufacture of Computers and Office Equipments/Manufacture of Entired Computer/Manufacture of Computer Peripheral Equipment/Manufacture of Office Equipment/Manufacture of Medical Equipments and Measuring Instrument/Manufacture of Medical Equipment and Appliances/Manufacture of Measuring Instrument
6. Export
[Category] : Science & Technology » Export » Export Value » Grouped by Region [Region] : National
[Collected Time] : 12/2008[Source] : China Statistical Yearbook on High Technology Industry 2008
[Statistics Keys] : Total/Eastern Region/Mid Region/Western Region/Beijing/Tianjin/Hebei/Shanxi/Neimenggu/Liaoning/Jilin/Heilongjiang/Shanghai/Jiangsu/Zhejiang/Anhui/Fujian/Jiangxi/Shandong/Henan/Hubei/Hunan/Guangdong/Guangxi/Hainan/Chongqing/Sichuan/Guizhou/Yunnan/Tibet/Shaanxi/Gansu/Qinghai/Ningxia/Xinjiang
7. Export of Medical and Pharmaceutical Products Manufacturing
[Category] : Science & Technology » Export » Export Value » Grouped by Region [Region] : National
[Collected Time] : 12/2008[Source] : China Statistical Yearbook on High Technology Industry 2008
[Statistics Keys] : Total/Eastern Region/Mid Region/Western Region/Beijing/Tianjin/Hebei/Shanxi/Neimenggu/Liaoning/Jilin/Heilongjiang/Shanghai/Jiangsu/Zhejiang/Anhui/Fujian/Jiangxi/Shandong/Henan/Hubei/Hunan/Guangdong/Guangxi/Hainan/Chongqing/Sichuan/Guizhou/Yunnan/Tibet/Shaanxi/Gansu/Qinghai/Ningxia/Xinjiang
8. Export of Aircraft and Spacecraft Manufacturing
[Category] : Science & Technology » Export » Export Value » Grouped by Region [Region] : National
[Collected Time] : 12/2008[Source] : China Statistical Yearbook on High Technology Industry 2008
[Statistics Keys] : Total/Eastern Region/Mid Region/Western Region/Beijing/Tianjin/Hebei/Shanxi/Neimenggu/Liaoning/Jilin/Heilongjiang/Shanghai/Jiangsu/Zhejiang/Anhui/Fujian/Jiangxi/Shandong/Henan/Hubei/Hunan/Guangdong/Guangxi/Hainan/Chongqing/Sichuan/Guizhou/Yunnan/Tibet/Shaanxi/Gansu/Qinghai/Ningxia/Xinjiang
9. Export of Electronic and Telecommunication Equipments Manufacturing
[Category] : Science & Technology » Export » Export Value » Grouped by Region [Region] : National
[Collected Time] : 12/2008[Source] : China Statistical Yearbook on High Technology Industry 2008
[Statistics Keys] : Total/Eastern Region/Mid Region/Western Region/Beijing/Tianjin/Hebei/Shanxi/Neimenggu/Liaoning/Jilin/Heilongjiang/Shanghai/Jiangsu/Zhejiang/Anhui/Fujian/Jiangxi/Shandong/Henan/Hubei/Hunan/Guangdong/Guangxi/Hainan/Chongqing/Sichuan/Guizhou/Yunnan/Tibet/Shaanxi/Gansu/Qinghai/Ningxia/Xinjiang
10. Export of Computers and Office Equipments Manufacturing
[Category] : Science & Technology » Export » Export Value » Grouped by Region [Region] : National
[Collected Time] : 12/2008[Source] : China Statistical Yearbook on High Technology Industry 2008
[Statistics Keys] : Total/Eastern Region/Mid Region/Western Region/Beijing/Tianjin/Hebei/Shanxi/Neimenggu/Liaoning/Jilin/Heilongjiang/Shanghai/Jiangsu/Zhejiang/Anhui/Fujian/Jiangxi/Shandong/Henan/Hubei/Hunan/Guangdong/Guangxi/Hainan/Chongqing/Sichuan/Guizhou/Yunnan/Tibet/Shaanxi/Gansu/Qinghai/Ningxia/Xinjiang
11. Export of Medical Treatment Instrument and Meter Manufacturing
[Category] : Science & Technology » Export » Export Value » Grouped by Region [Region] : National
[Collected Time] : 12/2008[Source] : China Statistical Yearbook on High Technology Industry 2008
[Statistics Keys] : Total/Eastern Region/Mid Region/Western Region/Beijing/Tianjin/Hebei/Shanxi/Neimenggu/Liaoning/Jilin/Heilongjiang/Shanghai/Jiangsu/Zhejiang/Anhui/Fujian/Jiangxi/Shandong/Henan/Hubei/Hunan/Guangdong/Guangxi/Hainan/Chongqing/Sichuan/Guizhou/Yunnan/Tibet/Shaanxi/Gansu/Qinghai/Ningxia/Xinjiang
Displaying 1 to 11 (of 11 reports) Result Pages:  1 
  Tuesday 23 July, 2019   | Home| News | About Us | Career | Help| Terms and Conditions| Privacy Statement| Copyright| Site Map | Contact |  Top
         - Chinastatistics.net | Catalog RSS Feed
Copyright © 2004 - 2014 SUNRILL INFORMATION LIMITED 
Alias domains: www.chinafigure.com